Nokia TA-1000

گوشی نوکیا TA-1000 تاییدیه ۳C را در چین دریافت کرد

گوشی نوکیا TA-1000

در شرایطی که بسیاری از کاربران منتظر بازگشت دوباره شرکت نوکیا به بازار تلفن های همراه هستند، گوشی نوکیا TA-1000 با دریافت تاییدیه ۳C یا China Compulsory Certification (گواهینامه اجباری چین) توجه بسیاری از افراد را به خود جلب کرده است.

متن کامل »