qatar

تماشا کنید : گردهمایی ابر خودروها در قطر

قطر بعد از امارات، احتمالا دومین خانه سوپرکارها در کشورهای عربی است چرا که هر از چندگاهی شاهد گردهمایی رسمی و غیر رسمی خودروهای خاص در آنجا هستیم. ویدئویی که می بینید در حاشیه گردهمایی امسال سوپرکارهای اروپایی در قطر است که ۲۲ اسفندماه ۹۲ برگزار شد.

متن کامل »