Qwerkywriter

تماشا کنید : Qwerkywriter یک صفحه کلید دوست داشتنی به سبک ماشین تایپ های قدیمی

امروزه صفحه کلید های متنوعی عرضه شده اند اما فقط تعداد کمی از آن ها درجه یک و در سبک های قدیمی هستند که Owerywriter یکی از آنهاست. Owerywriter یک ماشین تایپ با طراحی صفحه کلید می باشد که دارای داک برای اتصال به تبلت و کامپیوتر می باشد که ...

متن کامل »