spam

spam ها هوشمند تر میشوند

  با گذر زمان هرزنامه ها و یا ارتباطات ناخواسته اینترنتی کمتر می شود اما این ارتباطات و ایمیل ها با هوشمندی بیشتری کاربران خاص را مورد هدف قرار می دهد و خطرناک تر می شود. هرزنامه (اسپم) به هر نوع ارتباط ناخواسته آنلاین گفته می شود؛ عملی‌ترین نوع هرزنامه، ...

متن کامل »