toothpaste painting

نقاشی با طعم نعنا : نقاشی های زیبا با خمیر دندان

تاکنون نقاشی ها و تصاویر بسیار زیادی را دیده اید ولی احتمالا این نوع از نقاشی برای بسیاری از شما عجیب و تازه است . کریستیام راموس مکزیکی از مواد عجیبی برای خلق تصاویر خود استفاده می کند ، ماده اصلی او در این کار انواع خمیر دندان است ، ...

متن کامل »