TRX-03

تماشا کنید: این لباس دایناسور تی رکس بیشتر از جلوه‌های کامپیوتری شما را می‌ترساند!

لباس دایناسور تی رکس

در دنیایی که شرکت‌های مختلف برای ساخت فیلم‌ها به‌شکل قابل توجهی از تصاویر و افکت‌های کامپیوتری استفاده می‌کنند، شاید روی آوردن به روش‌های واقعی و غیر کامپیوتری بتواند توجه کاربران را بیش از پیش جلب کند. هنوز فعالیت پارک دایناسور Dino-A-Park در توکیو آغاز نشده و شرکت On-Art Corp با طراحی لباس دایناسور تی ...

متن کامل »