viziv 2

سوبارو نسل دوم خودرو مفهومی Viziv را به ژنو آورد

 یک سال پیش در دوره قبلی نمایشگاه ژنو سوبارو از کانسپت Viziv رونمایی کرد ، حال امسال آن ها نسل جدید این کانسپت را به ژنو فرستاده اند .به گفته مسئولین شرکت سوبارو این مدل ضمن ارزش نهادن به قوانین محیط زیست ، عملکرد و توانایی های فوق العاده ای ...

متن کامل »