Wageningen

گیاهانی که بر روی ماه و مریخ هم می توانید پرورش دهید !

پرورش-غذا-بر-روی-کره-ماه

با توجه به افزایش جمعیت کره زمین و اتمام سوخت های فسیلی، بشریت در تلاش است که بتواند بر روی دیگر سیاره ها نیز زندگی کند. در همین راستا، اخیرا در دانشگاه هلندی واخینگن (Wageningen) روشی ابداع شده است که تا حد زیادی این خواسته بشر را به واقعیت تبدیل ...

متن کامل »