ضریب نفوذ اینترنت

ضریب نفوذ اینترنت و وسایل ارتباطی در ایران

مرکز آمار ایران اطلاعات جدیدی از دسترسی خانوارها به وسایل ارتباطی منتشر کرد. بر اساس آمار منتشر شده، ضریب نفوذ اینترنت در ایران ۴۵.۳ درصد، ضریب نفوذ رایانه ۴۱.۲ درصد و ضریب نفوذ تلفن همراه ۷۷.۹ درصد است.

طبق اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران که بر اساس طرح آمارگیری «برخورداری خانوارها و استفاده افراد از فناوری اطلاعات و ارتباطات ۱۳۹۴» به دست آمده، حدود ۲۴.۳۰ میلیون خانوار در ایران زندگی می‌کنند که از این میان ۸۸.۲ درصد یعنی تقریبا ۲۱.۴ میلیون خانوار به رادیو دسترسی دارند. دسترسی به رادیو در میان خانواده‌های شهری ۸۸.۷ درصد و خانواده‌های روستایی ۸۶.۹ درصد بوده است.

همچنین ۹۹.۳ درصد معادل ۲۴.۱ میلیون خانوار ایرانی، در محل سکونت خود تلویزیون دارند که سهم خانواده‌های شهری ۹۹.۶ درصد و خانواده‌های روستایی ۹۸.۶ درصد است. ضریب نفوذ تلفن ثابت یا همراه ۹۸.۷ درصد یعنی ۲۴ میلیون خانوار عنوان شده است که سهم خانواده‌های شهری ۹۹.۳ درصد و خانواده‌های روستایی ۹۷ درصد بوده است.

مرکز آمار ایران اعلام کرد که حدود ۱۳.۹ میلیون خانوار معادل ۵۷.۴ درصد به رایانه دسترسی دارند و تعداد ۵۶.۶ میلیون نفر از میان کل جمعیت کشور ایران، کاربر تلفن همراه هستند که ۴۲.۸ میلیون آنها در شهر و ۱۳.۶ میلیون نفر هم در روستاها ساکن هستند. به این ترتیب ضریب نفوذ تلفن همراه در میان افراد بالاتر از ۶ سال ۷۷.۹ درصد است.

همچنین تعداد ۳۰.۳ میلیون نفر نیز از رایانه استفاده می‌کنند که ۲۹.۸ میلیون نفر آنها بالاتر از ۶ سال دارند، ۲۵.۷ میلیون نفر در نقاط شهری سکونت دارند و ۴.۱ میلیون نفر در نقاط روستایی زندگی می‌کنند. بنابراین ضریب نفوذ رایانه در ایران نیز ۴۸.۳ درصد برای نقاط شهری و ۲۱.۴ درصد برای نقاط روستایی است.

ضریب نفوذ اینترنت در ایران

مرکز آمار ایران ضریب نفوذ اینترنت در کشور را اعلام کرد. بر این اساس از مجموع خانوارهای ایرانی، ۱۳.۵ میلیون خانوار معادل ۵۵.۵ درصد در محل سکونت خود به اینترنت دسترسی دارند و ۸ میلیون خانوار معادل ۳۳ درصد نیز از اینترنت استفاده نمی‌کنند. علاوه بر این ۲.۸ میلیون خانوار معادل ۱۱.۶ درصد در خصوص دسترسی به اینترنت در محل سکونت خود چیزی اظهار نکرده‌اند.

از این میان ۱۱.۲ میلیون خانوار (۸۲.۸ درصد) در شهرها و ۲.۳ میلیون خانوار (۱۷.۲ درصد) در روستاها زندگی می‌کنند. همچنین ۷ میلیون خانوار به اینترنت پرسرعت و ۱۰.۷ میلیون خانوار به اینترنت سیار پرسرعت دسترسی داشته‌اند.

در بین ۱۳.۴ میلیون خانواری که به اینترنت دسترسی دارند، ۱۲.۹ میلیون خانوار معادل ۹۵.۸ درصد از اینترنت پر سرعت استفاده می‌کنند که شامل دسترسی ۷ میلیون خانوار به اینترنت پرسرعت ثابت و دسترسی ۱۰.۷ میلیون خانوار به اینترنت پرسرعت سیار می‌شود. سهم خانوارهای شهری از دسترسی به اینترنت پرسرعت، ۹۸.۵ درصد و خانوارهای روستایی ۸۲.۸ درصد است.

بر اساس آمارگیری سال ۱۳۹۴ ضریب نفوذ اینترنت در میان کاربران ۳۲.۸ میلیون نفر بوده که نشان‌دهنده‌ی استفاده‌ی ۴۱.۶ درصد از کل جمعیت ایران از اینترنت است. اندازه‌ی این سهم برای نقاط شهری و روستایی به ترتیب ۵۲.۱ درصد و ۲۶.۶ درصد بوده است.

مقایسه‌ی اطلاعات آمارگیری در چهار دوره اخیر نشان می‌دهد که در سال ۹۴ ضریب نفوذ اینترنت نسبت به سال‌های ۱۳۸۷، ۱۳۸۹ و ۱۳۹۲ به ترتیب ۳۳.۳ درصد، ۲۹.۴ درصد و ۱۵.۳ درصد افزایش داشته است. در سال ۱۳۹۲ ضریب نفوذ اینترنت ۳۰ درصد بود که این اندازه در سال ۱۳۹۴ به ۴۵.۳ درصد رسید و به این ترتیب شاهد رشد ۵۱ درصدی دسترسی به اینترنت بوده‌ایم.

همچنین در خصوص جنسیت کاربران فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز اطلاعاتی منتشر شد که بر این اساس تعداد ۳۶.۹ میلیون نفر (۵۱ درصد) مرد و ۳۵.۵ میلیون (۴۹ درصد) نیز زن هستند. ضریب نفوذ تلفن همراه برای مردان ۸۳.۵ درصد و برای زنان ۷۲ درصد بوده است و بالاخره ضریب نفوذ اینترنت در میان مردان و زنان به ترتیب ۴۶.۳ درصد و ۴۴.۴ درصد است. از مجموع کاربران اینترنت در ایران ۵۲ درصد مرد و ۴۸ درصد زن هستند.

پاسخ بدهید

وارد کردن نام و ایمیل اجباری است | در سایت ثبت نام کنید یا وارد شوید و بدون وارد کردن مشخصات نظر خود را ثبت کنید *

*