فروش محصولات پارس خودرو

شرایط فروش محصولات پارس خودرو به مناسبت دهه فجر

جشنواره فروش محصولات پارس خودرو به مناسبت آغاز دهه فجر ۹۵ آغاز شد. در حالی که در ایام دهه فجر ۹۵ قرار داریم، شرکت های خودروسازی و واردکننده خودرو، شرایط ویژه‌ای را برای فروش محصولات خود در اختیار مشتریان قرار داده‌اند. شرکت پارس خودرو نیز از چند روز پیش فروش ویژه محصولات خود را آغاز کرده که در ادامه می‌توانید مفاد این بخشنامه را مشاهده کنید.

جشنواره فروش محصولات پارس خودرو ویژه دهه فجر از ساعت ۱۰ صبح روز پنجشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۵ آغاز شد و تا پایان ظرفیت ثبت نام ادامه خواهد داشت. در این بخشنامه آمده است که کلیه روش‌های پیش فروش محصولات پارس خودرو دارای امکان خرید انصرافی بوده و مشتریان نیز باید در انتخاب رنگ ثبت نامی دقت کنند چون تغییر رنگ وجود ندارد. همچنین تمامی روش‌های پیش فروش با قیمت روز محاسبه می‌شوند و مابقی قیمت خودرو بر اساس قیمت زمان تحویل مشخص خواهد شد. در ادامه می‌توانید بخشنامه فروش محصولات پارس خودرو به مناسبت دهه فجر ۹۵ را مشاهده کنید.

شرایط فروش محصولات پارس خودرو ویژه دهه فجر ۹۵

۱. پیش فروش تک ودیعه‌ای تندر ۹۰

خودروپیش پرداخت (تومان)سود مشارکت سالانهسود انصراف سالانهتوضیحاتزمان صدور دعوت‌نامه
تندر ۹۰۱۷ میلیون۱۵ درصد۱۲ درصدقیمت روزتیر و مرداد ۹۶
۲۰ میلیون۱۸ درصد

۲. پیش فروش تک ودیعه‌ای پارس تندر

خودروپیش پرداخت (تومان)سود مشارکت سالانهسود انصراف سالانهتوضیحاتزمان صدور دعوت‌نامه
پارس تندر۱۷ میلیون۱۵ درصد۱۴ درصدقیمت روز- همراه با هدیه مولتی مدیا (تعداد محدود)اردیبهشت و خرداد ۹۶
۲۰ میلیون۱۸ درصد

۳. پیش فروش تک ودیعه‌ای ساندرو

خودروپیش پرداخت (تومان)سود مشارکت سالانهسود انصراف سالانهتوضیحاتزمان صدور دعوت‌نامه
ساندرو AT۲۰ میلیون۱۵ درصد۱۴ درصدقیمت روزخرداد و تیر ۹۶
۲۵ میلیون۱۸ درصد
ساندرو MT۱۷ میلیون۱۵ درصدتیر و مرداد ۹۶
۲۲ میلیون۱۸ درصد

۴. پیش فروش تک ودیعه‌ای برلیانس H330 گیربکس معمولی (MT)

خودروپیش پرداخت (تومان)سود مشارکت سالانهسود انصراف سالانهتوضیحاتزمان صدور دعوت‌نامه
برلیانس H330 گیربکس معمولی با تریم مشکی۱۵ میلیون۲۱ درصد۱۸ درصدقیمت روزتیر و مرداد ۹۶
۲۵ میلیون۲۴ درصد

۵. پیش فروش اعتباری برلیانس H330 گیربکس معمولی (MT)

پیش پرداخت (تومان)حداکثر تسهیلاتبازپرداختنرخ تسهیلاتسود مشارکت سالانهسود انصراف سالانهزمان صدور دعوت‌نامه
۲۵ میلیون۱۵ میلیون۳ چک ۴ ماهه۴ درصد۱۵ درصد۱۸ درصدتیر و مرداد ۹۶
۲۰ میلیون۲۰ میلیون۹ درصد
۱۵ میلیون۲۵ میلیون۱۴ درصد
۲۵ میلیون۱۵ میلیون۳ چک ۶ ماهه۷ درصد
۲۰ میلیون۲۰ میلیون۱۲ درصد
۱۵ میلیون۲۵ میلیون۱۷ درصد
۲۰ میلیون۲۰ میلیون۶ چک ۴ ماهه۱۸ درصد۱۸ درصد
۱۵ میلیون۲۵ میلیون۲۱ درصد
۲۰ میلیون۲۰ میلیون۹ چک ۴ ماهه۲۰ درصد۲۰ درصد
۱۵ میلیون۲۵ میلیون۲۳ درصد

۶. پیش فروش تک ودیعه‌ای برلیانس H330 اتوماتیک (AT)

خودروپیش پرداخت (تومان)سود مشارکتسود انصرافتوضیحاتزمان صدور دعوت‌نامه
برلیانس H330 اتوماتیک با تریم مشکی۱۵ میلیون۲۱ درصد۱۸ درصدقیمت روزاردیبهشت و خرداد ۹۶
۲۵ میلیون۲۴ درصد

۷. پیش فروش اعتباری برلیانس H330 اتوماتیک (AT)

پیش پرداخت (تومان)حداکثر تسهیلاتبازپرداختنرخ تسهیلاتسود مشارکت سالانهسود انصراف سالانهزمان صدور دعوت‌نامه
۲۵ میلیون۱۵ میلیون۳ چک ۴ ماهه۴ درصد۱۵ درصد۱۸ درصداردیبهشت و خرداد ۹۶
۲۰ میلیون۲۰ میلیون۹ درصد
۱۵ میلیون۲۵ میلیون۱۴ درصد
۲۵ میلیون۱۵ میلیون۳ چک ۶ ماهه۷ درصد
۲۰ میلیون۲۰ میلیون۱۲ درصد
۱۵ میلیون۲۵ میلیون۱۷ درصد
۲۰ میلیون۲۰ میلیون۶ چک ۴ ماهه۱۸ درصد۱۸ درصد
۱۵ میلیون۲۵ میلیون۲۱ درصد
۲۰ میلیون۲۰ میلیون۹ چک ۴ ماهه۲۰ درصد۲۰ درصد
۱۵ میلیون۲۵ میلیون۲۳ درصد

۸. پیش فروش تک ودیعه‌ای برلیانس H320 گیربکس معمولی (MT)

خودروپیش پرداخت (تومان)سود مشارکت سالانهسود انصراف سالانهتوضیحاتزمان صدور دعوت‌نامه
برلیانس H320 با گیربکس معمولی و تریم مشکی۱۵ میلیون۲۱ درصد۱۸ درصدقیمت روزتیر و مرداد ۹۶
۲۵ میلیون۲۴ درصد

۹. پیش فروش اعتباری برلیانس H320 گیربکس معمولی (MT)

پیش پرداخت (تومان)حداکثر تسهیلاتباز پرداختنرخ تسهیلاتسود مشارکت سالانهسود انصراف سالانهزمان صدور دعوت‌نامه
۲۵ میلیون۱۵ میلیون۳ چک ۴ ماهه۴ درصد۱۵ درصد۱۸ درصدتیر و مرداد ۹۶
۲۰ میلیون۲۰ میلیون۹ درصد
۱۵ میلیون۲۵ میلیون۱۴ درصد
۲۵ میلیون۱۵ میلیون۳ چک ۶ ماهه۷ درصد
۲۰ میلیون۲۰ میلیون۱۲ درصد
۱۵ میلیون۲۵ میلیون۱۷ درصد
۲۰ میلیون۲۰ میلیون۶ چک ۴ ماهه۱۸ درصد۱۸ درصد
۱۵ میلیون۲۵ میلیون۲۱ درصد
۲۰ میلیون۲۰ میلیون۹ چک ۴ ماهه۲۰ درصد۲۰ درصد
۱۵ میلیون۲۵ میلیون۲۳ درصد

۱۰. پیش فروش تک ودیعه‌ای برلیانس H320 گیربکس اتوماتیک (AT)

خودروپیش پرداخت (تومان)سود مشارکت سالانهسود انصرافتوضیحاتزمان صدور دعوت‌نامه
برلیانس H320 اتوماتیک با تریم مشکی۱۵ میلیون۲۱ درصد۱۸ درصدقیمت روزخرداد و تیر ۹۶
۲۵ میلیون۲۴ درصد

۱۱. پیش فروش اعتباری برلیانس H320 اتوماتیک (AT)

پیش پرداخت (تومان)حداکثر تسهیلاتبازپرداختنرخ تسهیلاتسود مشارکت سالانهسود انصراف سالانهزمان صدور دعوت‌نامه
۲۵ میلیون۱۵ میلیون۳ چک ۴ ماهه۴ درصد۱۵ درصد۱۸ درصدتیر ۹۶
۲۰ میلیون۲۰ میلیون۹ درصد
۱۵ میلیون۲۵ میلیون۱۴ درصد
۲۵ میلیون۱۵ میلیون۳ چک ۶ ماه۷ درصد
۲۰ میلیون۲۰ میلیون۱۲ درصد
۱۵ میلیون۲۵ میلیون۱۷ درصد
۲۰ میلیون۲۰ میلیون۶ چک ۴ ماهه۱۸ درصد۱۸ درصد
۱۵ میلیون۲۵ میلیون۲۱ درصد
۲۰ میلیون۲۰ میلیون۹ چک ۴ ماهه۲۰ درصد۲۰ درصد
۱۵ میلیون۲۵ میلیون۲۳ درصد

۱۲. پیش فروش تک ودیعه‌ای برلیانس H230 MT

خودروپیش پرداخت (تومان)سود مشارکت سالانهسود انصراف سالانهتوضیحاتزمان صدور دعوت‌نامه
برلیانس H230 MT۱۵ میلیون۱۹ درصد۱۸ درصدقیمت روزاردیبهشت ۹۶
۲۰ میلیون۲۱ درصد

۱۳. پیش فروش اعتباری برلیانس H230 MT

پیش پرداخت (تومان)حداکثر تسهیلاتبازپرداختنرخ تسهیلاتسود مشارکت سالانهسود انصراف سالانهزمان صدور دعوت‌نامه
۱۵ میلیون۲۰ میلیون۳ چک ۴ ماهه۱۴ درصد۱۵ درصد۱۸ درصدخرداد ۹۶
۱۵ میلیون۲۰ میلیون۳ چک ۶ ماهه۱۷ درصد
۱۸ میلیون۱۷ میلیون۳ چک ۶ ماهه۱۵ درصد
۱۵ میلیون۲۰ میلیون۶ چک ۴ ماهه۲۱ درصد
۲۰ میلیون۱۵ میلیون۳ چک ۴ ماهه۹ درصد

۱۴. پیش فروش ودیعه‌ای برلیانس H230 AMT

خودروپیش پرداخت (تومان)سود مشارکت سالانهسود انصراف سالانهتوضیحاتزمان صدور دعوت‌نامه
برلیانس H230 AMT۱۵ میلیون۱۹ درصد۱۸ درصدقیمت روزاردیبهشت ۹۶
۲۰ میلیون۲۱ درصد

۱۵. پیش فروش اعتباری برلیانس H230 AMT

پیش پرداخت (تومان)حداکثر تسهیلاتبازپرداختنرخ تسهیلاتسود مشارکت سالانهسود انصراف سالانهزمان صدور دعوت‌نامه
۱۵ میلیون۲۰ میلیون۳ چک ۴ ماهه۱۴ درصد۱۵ درصد۱۸ درصدخرداد ۹۶
۱۵ میلیون۲۰ میلیون۳ چک ۶ ماهه۱۷ درصد
۱۸ میلیون۱۷ میلیون۳ چک ۶ ماهه۱۵ درصد
۱۵ میلیون۲۰ میلیون۶ چک ۴ ماهه۲۱ درصد
۲۰ میلیون۱۵ میلیون۳ چک ۴ ماهه۹ درصد

۱۶. پیش فروش تک ودیعه‌ای برلیانس H220 MT

خودروپیش پرداخت (تومان)سود مشارکت سالانهسود انصراف سالانهتوضیحاتزمان صدور دعوت‌نامه
برلیانس H220 MT۱۵ میلیون۱۹ درصد۱۸ درصدقیمت روزخرداد ۹۶
۲۰ میلیون۲۱ درصد

۱۷. پیش فروش اعتباری برلیانس H220 MT

پیش پرداخت (تومان)حداکثر تسهیلاتبازپرداختنرخ تسهیلاتسود مشارکت سالانهسود انصراف سالانهزمان صدور دعوت‌نامه
۱۵ میلیون۲۰ میلیون۳ چک ۴ ماهه۱۴ درصد۱۵ درصد۱۸ درصدتیر ۹۶
۱۵ میلیون۲۰ میلیون۳ چک ۶ ماهه۱۷ درصد
۱۸ میلیون۱۷ میلیون۳ چک ۶ ماهه۱۵ درصد
۱۵ میلیون۲۰ میلیون۶ چک ۴ ماهه۲۱ درصد
۲۰ میلیون۱۵ میلیون۳ چک ۴ ماهه۹ درصد

۱۸. پیش فروش تک ودیعه‌ای برلیانس H220 AMT

خودروپیش پرداخت (تومان)سود مشارکت سالانهسود انصراف سالانهتوضیحاتزمان صدور دعوت‌نامه
برلیانس H220 AMT۱۵ میلیون۱۹ درصد۱۸ درصدقیمت روزخرداد ۹۶
۲۰ میلیون۲۱ درصد

۱۹. پیش فروش اعتباری برلیانس H220 AMT

پیش پرداخت (تومان)حداکثر تسهیلاتبازپرداختنرخ تسهیلاتسود مشارکت سالانهسود انصراف سالانهزمان صدور دعوت‌نامه
۱۵ میلیون۲۰ میلیون۳ چک ۴ ماهه۱۴ درصد۱۵ درصد۱۸ درصدتیر ۹۶
۱۵ میلیون۲۰ میلیون۳ چک ۶ ماهه۱۷ درصد
۱۸ میلیون۱۷ میلیون۳ چک ۶ ماهه۱۵ درصد
۱۵ میلیون۲۰ میلیون۶ چک ۴ ماهه۲۱ درصد
۲۰ میلیون۱۵ میلیون۳ چک ۴ ماهه۹ درصد

پاسخ بدهید

وارد کردن نام و ایمیل اجباری است | در سایت ثبت نام کنید یا وارد شوید و بدون وارد کردن مشخصات نظر خود را ثبت کنید *

*