پارک خودروهای دنده اتوماتیک

در پارک خودروهای دنده اتوماتیک این نکات مهم را رعایت کنید

برای پارک خودروهای دنده اتوماتیک رانندگان می‌بایست چند نکته مهم را رعایت کنند تا با افزایش طول عمر گیربکس از هزینه‌های زیاد نگهداری آن جلوگیری شود.

مالکان وسایل نقلیه همواره با رعایت نکات مهم می‌توانند هزینه‌های نگهداری را کاهش داده و همچنین طول عمر خودرو را افزایش دهند. در همین راستا مالکان خودروهای دنده اتوماتیک در زمان پارک می‌بایست نکات ریزی را رعایت کنند که نتیجه آن افزایش عمر جعبه دنده خودرو بوده و همچنین با جلوگیری از خرابی آن باعث می‌شود مالکان با هزینه‌های سنگین روبه‌رو نشوند. در ادامه چند نکته هم در پارک خودروهای گیربکس اتوماتیک آشنا خواهید شد.

نکات مهم در زمان پارک خودروهای دنده اتوماتیک

در خودروهای گیربکس خودکار حالت P نشان دهنده وضعیت پارک است. در این وضعیت یک پین درون یکی از پینیون‌های خروجی گیربکس قرار خواهد گرفت تا همانند حالت در دنده بودن خودروهای دنده دستی از حرکت خودرو جلوگیری کند.

برخی از مالکان وسایل نقلیه با اکتفا به این حالت از فعال کردن ترمز دستی یا برقی غافل می‌شوند که چنین اقدامی یک اشتباه بزرگ محسوب می‌شود؛ زیرا در این حالت پین درگیر شده در گیربکس قادر به تحمل فشار وارده در شیب نیست و احتمال شکستن آن بسیار خواهد بود. همچنین این وضعیت باعث آسیب به گیربکس شده و حرکت خودرو در شیب و آسیب‌های خطرناکی را به همراه دارد.

با توجه به این نکته مهم، مالکان خودروهای گیربکس خودکار می‌بایست پس از پارک کردن وسیله نقلیه، در گام نخست پدال ترمز را تا انتها فشار داده و دنده را در حالت N بگذارند، سپس ترمز دستی را به صورت کامل درگیر کنند، سرانجام پا را از روی پدال ترمز بردارند و دنده را در حالت P قرار دهند. با چنین اقدامی به گیربکس آسیبی وارد نمی‌شود و وظیفه تحمل فشار شیب بر عهده ترمز دستی قرار خواهد گرفت.

پاسخ بدهید

وارد کردن نام و ایمیل اجباری است | در سایت ثبت نام کنید یا وارد شوید و بدون وارد کردن مشخصات نظر خود را ثبت کنید *

*