زنبور های عسل

سیم های برق فشار قوی در روند یادگیری زنبور های عسل اختلال ایجاد می کنند

دانشمندان احتمال می دهند که سیم های برق فشار قوی در رفتار و روند یادگیری زنبور های عسل اختلال ایجاد می کند و این مسئله آنها را نگران کرده است.

دانشمندان با این احتمال که سیم های برق فشار قوی در رفتار و روند یادگیری زنبورهای عسل اختلال ایجاد می کند دست به آزمایشاتی زده اند. برای بسیاری زنبور عسل تنها به خاطر تولید عسل مهم تلقی می شود، اما اینگونه نیست و این حشره مفید نقش بسیار مهمی در حوزه کشاورزی و باغداری دارد. در واقع تاثیر زنبورهای عسل بر اکوسیستم زیستی بسیار گسترده است.

سیم های برق فشار قوی با انتشار میادین الکترومغناطیسی گسترده و قوی  می توانند بر رفتار زنبورهای عسل و فرایند یادگیری این حشره تاثیر منفی داشته باشند. تحقیقات نشان داد که امواج الکترومغناطیسی می توانند زنبور عسل را وادارند تا رفتار پرخاشگرانه داشته باشد. این زنبورها همچنین در قیاس با زنبورها عادی از توانایی پایین تری برای تشخیص تهدیدات محیطی و یافتن منبع غذا برخوردار بودند.

سیم های برق فشار قوی و کاهش اسرارآمیز کلونی زنبور عسل

از نظر دانشمندان، کاهش قدرت یادگیری در این حشره دارای اهمیت بسیار بالایی است. اگر سیم های فشار قوی برق بتوانند چنین تاثیری بر روی زنبور عسل داشته باشند باید گفت سلامت این حشره بشدت در خطر افتاده است. البته هنوز همه چیز به طور دقیق مشخص نیست و تنها احتمال می رود که این عامل را بتوان در دسته مهمترین عوامل تاثیر گذار بر روند کاهشی و اسرار آمیز کلونی های زنبور عنوان کرد.

این در حالی است که نقش زنبور عسل در کشوری به مانند آمریکا نقشی بسیار پر رنگ است.  در این کشور این حشره در جریان بارورسازی مزارع می تواند ارزشی معادل ۱۵ میلیارد دلار ایجاد کند. متاسفانه در این کشور شاهد روند نزولی شکل گیری کلونی های زنبور هستیم و بسیاری از آنها به یکباره ناپدید شده اند.

البته پژوهشگران سیم های فشار قوی برق را تنها عامل این مهم نمی دانند و به نقش عوامل دیگری به مانند آفت کشها اذعان دارند. به هر حال مجموعه ای از عوامل دست به دست هم داده اند تا جمعیت و بقا این حشره را به خطر بیندازند.

بر اساس تحقیقات انجام شده، کارایی زنبورهای عسل در زمانی که متاثر از میادین الکترومغناطیسی بالاتر از ۱۰۰ میکروتسلا باشند کاهش می یابد. این میزان از امواج الکترومغناطیس را می توان در زیر سیم های برق فشار قوی تجربه کرد. اما از سوی دیگر نتایج پژوهش ها همچنین نشان داده حتی میادین مغناطیسی با قدرت ۲۰ میکرو تسلا نیز روند یادگیری را دچار اختلال می کنند.

در یک پژوهش جدید، زنبورهای عسل به مدت ۱۷ ساعت تحت تاثیر میادین الکترومغناطیسی ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ میکرو تسلایی قرار گرفتند که چنین سطحی از امواج را می توان در زیر سیم های فشار قوی برق تجربه کرد. در ادامه آزمایشهایی از این زنبورها در زمینه روند یادگیری و رفتاری به عمل آمد. این آزمایش نشان داد که زنبورها در زمینه یادگیری دچار اختلال می شوند و نمی توانند تاثیر بوی گل را به راحتی تشخیص دهند. در واقع روند یادگیری از طریق بو در زنبور عسل متاثر از میادین الکترومغناطیسی دچار اختلال شده بود.

همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که زنبورهای عسل متاثر از میادین الکترومغناطیسی ۱۰۰و هزار میکرو تسلایی رفتار های پرخاشگرانه تری از خود نشان می دادند تا جایی که مبادرت به گزش و حتی نیش زدن دیگر زنبورها می کردند. با این وجود هنوز محققان نمی توانند مدعی باشند که نتایج بدست آمده در آزمایشگاه قابل تعمیم به محیط باز و مزارع است.

کمپانی های تولید برق در آمریکا میلیون ها هکتار از زمین ها را متاثر از سیم های انتقال برق کرده اند. در میسر این سیم های برق، زنبورهای عسل و دیگر زنبورها زندگی می کنند و زندگی آنها متاثر از میادین الکترومغناطیسی تولیدی توسط آنهاست.

به هر حال تاثیر سیمهای فشار قوی بر رفتار و روند یادگیری زنبورهای عسل تا حدودی مشخص شده، اما تایید نهایی این نظریه نیازمند تحقیقات بیشتر است.

پاسخ بدهید

وارد کردن نام و ایمیل اجباری است | در سایت ثبت نام کنید یا وارد شوید و بدون وارد کردن مشخصات نظر خود را ثبت کنید *

*