بدافزار اندرویدی ضد فیشینگ

مرکز ماهر درباره بدافزار اندرویدی ضد فیشینگ جعلی هشدار داد

مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه‌ای به کاربران در خصوص بدافزار اندرویدی ضد فیشینگ جعلی هشدار داد. گفتنی است این برنامه تاکنون بیش از 472 نصب داشته است.

مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه‌ای از شناسایی بدافزار اندرویدی ضد فیشینگ جعلی خبر داد. طبق اطلاعیه مرکز ماهر در هفته گذشته در حوزه فیشینگ بدافزار جدیدی با نام ضد فیشینگ شناسایی شد که این برنامه مدعی است می‌تواند لینک‌های فیشینگ را شناسایی کند. ظاهر این برنامه نشان‌دهنده یک برنامه سالم است که به کاربران اطلاعات ارائه می‌دهد، اما بررسی‌های مرکز ماهر حاکی از آن است که این برنامه بعد از گذشت مدتی به بدافزار فیشینگ تبدیل می‌شود.

جزئیات شناسایی بدافزار اندرویدی ضد فیشینگ

بدافزار اندرویدی ضد فیشینگ

از بدافزارهای رایج در فضای سایبری ایران می‌توان به بدافزارهای فیشینگ بانکی اشاره کرد که بیشتر آنها دارای الگو و قالب یکسانی هستند. با بررسی کدهای این برنامه توسط کارشناسان مرکز ماهر، بعد از مراحل عضوگیری، کارکرد برنامه دچار تغییر می‌شود و کاربران به صفحه‌های فیشینگ هدایت می‌شوند. آدرس panell.website/antipish محل کارگزار کنترل و فرمان این بدافزار است و به واسطه آن، هر وقتی که مهاجم تصمیم داشته باشد می‌تواند رفتار برنامه را تغییر دهد. طبق اطلاعاتی که در سرور برنامه وجود دارد، تا به امروز بیش از 472 نصب را انجام داده است.

پاسخ بدهید

وارد کردن نام و ایمیل اجباری است | در سایت ثبت نام کنید یا وارد شوید و بدون وارد کردن مشخصات نظر خود را ثبت کنید *

*