عصر حجر

هنرمندان عصر حجر مسحور عظمت اسب بودند

به نظر می رسد که هنرمندان عصر حجر همواره مسحور عظمت و زیبایی اسب بوده اند و به همین دلیل آنها را با دقت و وسواس خاصی به تصویر می کشیدند.

هنرمندان عصر حجر وسواس خاصی در کشیدن تصویر اسب از خود نشان می دادند و علت آن هم برمی گردد به حالت مسحور کنندگی و جذبه ای که این حیوان  در ذهن انسان عصر حجر حک کرده است.

به جرات می توان گفت از هر چهار حیوان به تصویر درآمده در غارهای فرانسه و اسپانیای عصر حجر یک مورد به اسب اختصاص دارد. هنرمندان عصر سنگ اسب را به شکل متمایزی ترسیم می کردند و آن را یک سر و گردن بالاتر از دیگر حیوانات نشان می دادند. حتی از نظر آنها اسب به مراتب جایگاه رفیع تری از شیر، خرس، گاو وحشی و کرگدن داشته است.

مسحور شدن انسان عصر حجر توسط اسب قبل از اهلی کردن این حیوان بوده است. اگر انسان عصر سنگ از اسب برای تامین غذا و یا حمل و نقل استفاده نمی کرده پس چه چیزی این حیوان برایش جالب بوده است؟

دانشمندان برای پاسخ به این سوال تعداد ۴ هزار و ۷۰۰  نمونه طراحی عصر سنگ را جمع آوری کردند. برخی از این تصاویر ۱۲ هزار ساله و برخی ۳۰ هزار ساله بودند. در همه آنها می شد حضور و تسلط قدرتمند اسب را مشاهده کرد. در واقع ۴۴ درصد نقاشی های باقی مانده از عصر حجر در اسپانیا و فرانسه حاوی تصویری از اسب هستند.

برای مشخص نشان دادن اسب، هنرمندان آن عصر در حالی که جهت گیری بسیاری از حیوانات را به سمت چپ نشان می دادند اما طراحی خود از این حیوان را به گونه رقم می زدند تا چهره اسب متمایز بوده و به سمت راست باشد.

انسان عصر حجر قبل از هر چیز مجذوب قدرت اسب بود

گویا در درجه اول، هنرمند عصر سنگ مجذوب و محسور قدرت و متمایز بودن اسب در میان دیگر حیوانات شده است. آنها حتی برای کشیدن اسب از لوکیشن های مرتفع  و بزرگتر استفاده می کرند و آنها را بر فراز دیگر حیوانات به تصویر می کشیدند.

از سوی دیگر تصویر این حیوان با دقت و پرداختن به جزئیات بیشتری ترسیم می شد تا تاجاییکه برخی از تصاویر باقی مانده از اسب در دوران پیش از تاریخ، این حیوان را دقیق تر از هنرمندان مدرن به تصویر کشیده است.

به هر حال شکی نیست که گونه ای احساس اسطوره ای در اذهان انسان های عصر حجر در خصوص اسب وجود داشته است که آنها را مفتون و مسحور خود می کرده است.

پاسخ بدهید

وارد کردن نام و ایمیل اجباری است | در سایت ثبت نام کنید یا وارد شوید و بدون وارد کردن مشخصات نظر خود را ثبت کنید *

*