دانشمندان در پی رمزگشایی از اسرار انرژی و ماده تاریک

به گفته دانشمندان، همه چیزهایی که در اطرافمان می بینیم، تمام آنچه در سیاره زمین وجود دارد تا کهکشانهای بسیار دور، همه اینها تنها ۵ درصد از کل جهان هستی را تشکیل می دهد و بقیه جهان را انرژی تاریک و یا ماده تاریک فراگرفته است.

انرژی تاریک و ماده تاریک، از عمده موضوعاتی هستند که دانش بشر درباره آنها بسیار محدود است. دانشمندان در سرن، مرکز تحقیقات فیزیک هسته ای در سویس، در تلاشند به کمک «برخورد دهنده هادرونی بزرگ» و «تلسکوپ اقلیدس» از این ناشناخته ها آگاهی یابند.

برخورد دهنده هادرونی بزرگ در حال حاضر و برای اولین بار به بالاترین میزان قدرت خود رسیده و با این قدرت زیاد ممکن است بتوان ماده تاریک را تشخیص داد. این کشف می تواند پیامدهایی برای درک جهان هستی داشته باشد زیرا در جهان، همه چیز، سیارات و ستارگان و کهکشانها، همه تحت تاثیر ماده تاریک و انرژی تاریک هستند.

به کمک تلسکوپ اقلیدس نیز می توان دید که چگونه جاذبه ماده تاریک بر روی کهکشان تاثیر می گذارد و چگونه انرژی سیاه باعث گستردگی و بسط جهان می شود. این کار را می توان به کمک دریافت تصاویری بسیار واضح مشاهده کرد.

منبع : euronews

Dark matter, dark energy: ESA and CERN set to unravel mysteries of the cosmos

Dark matter, dark energy: ESA and CERN set to unravel mysteries of the cosmos

All we can see around us, from planet Earth to distant galaxies, represents just five per cent of the universe – the rest is either dark energy or dark matter
.
So what do we know and what do we not know about these elusive components of the cosmos?

The simple answer is that we don’t know much about dark matter and even less about dark energy. However, that could change quite soon thanks to groundbreaking research being done by scientists at the European Space Agency and CERN, home to the world’s foremost particle accelerator, the Large Hadron Collider.

The LHC’s discovery three years ago of the Higgs Boson set researchers on a voyage of discovery to the dark side of the universe.

They are about to fire up the colossal accelerator again this year, and for the first time at full power. That extra energy is what’s giving optimism for new revelations about dark energy and dark matter. One scientists tells Space
“we might have a discovery even in the first days, if not in the first weeks.”

At the same time ESA is building a new space telescope called Euclid which will watch how the gravity of dark matter acts on galaxies, and how dark energy is pushing the expansion of our universe.

Click on the video to find out how science is unraveling the dark mysteries of the cosmos.

پاسخ بدهید

وارد کردن نام و ایمیل اجباری است | در سایت ثبت نام کنید یا وارد شوید و بدون وارد کردن مشخصات نظر خود را ثبت کنید *

*