انتقال خاک مریخ به زمین

دانشمندان نسبت به وقوع فاجعه بیولوژیکی با انتقال خاک مریخ به زمین هشدار دادند

گروهی از دانشمندان نسبت به وقوع فاجعه بیولوژیکی با انتقال خاک مریخ به زمین ابراز نگرانی کردند و این بخش از ماموریت مریخ نورد استقامت ناسا را تهدیدی برای تمام بشریت می‌دانند.

مریخ نورد استقامت ناسا فرایند جمع‌آوری خاک و سنگ‌های موجود در سیاره سرخ را آغاز کرده و طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده در آینده‌ای نزدیک آنها را به زمین ارسال خواهد کرد، اما اکنون طرح انتقال خاک مریخ به زمین که یکی از ماموریت‌های مهم مریخ نورد استقامت ناسا محسوب می‌شود با مخالفت دانشمندان مواجه شده است. گروهی از دانشمندان طرح انتقال خاک از سیاره سرخ به زمین را یک تهدید جدی برای تمام بشریت می‌دانند.

نگرانی دانشمندان از انتقال خاک مریخ به زمین

انتقال خاک مریخ به زمین

این دانشمندان برای جلوگیری از انتقال خاک سیاره سرخ به زمین کمیته بین‌المللی (The International Committee Against Mars Sample Return ICAMSR) را تشکیل داده‌اند تا از وقوع یک فاجعه بیولوژیکی در سیاره زمین جلوگیری کنند.

این دانشمندان بر این باورند که اگر خاک جمع‌آوری شده از سیاره سرخ به زمین برسد، احتمال وقوع یک فاجعه بیولوژیکی به نام طاعون مریخی بسیار زیاد خواهد بود. طبق اعلام این دانشمندان میکروارگانیسم‌هایی که احتمال دارد در مریخ و  در خاک آن وجود داشته باشند، هنگام رسیدن به سیاره زمین یک طاعون را به وجود خواهند آورد.