خودروهای لوکس

اگر مالکان خودروهای لوکس مالیات ندهند چه می‌شود؟

بر اساس بودجه سال ۱۴۰۰، مالکان خودروهای با ارزش بیش از ۱ میلیارد تومان مشمول پرداخت مالیات هستند، اما اگر مالکان خودروهای لوکس مالیات ندهند چه می‌شود؟

طبق بودجه سال ۱۴۰۰ مالکان خودروهای با قیمت بالای ۱ میلیارد تومان می‌بایست مالیات خودرو خود را تا پایان بهمن سال جاری پرداخت کنند که این طرح با شناسایی مالکان این خودروها از هفته آینده آغاز خواهد شد. در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ آمده است تمام مالکان انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی به نام خود و فرزندان کمتر از ۱۸ سال و محجور تحت تکلف که در پایان هر سال مجموع ارزش آنها بیش از ۱ میلیارد تومان باشد، می‌بایست مالیات مربوط به این خودروها را پرداخت کنند. جزئیات مالیات خودروهای لوکس به شرح زیر است:

  • تا ۱.۵ میلیارد نسبت به مازاد یک میلیارد تومان؛ ۱ درصد
  • تا مبلغ سه میلیارد نسبت به مازاد ۱.۵ میلیارد تومان؛ ۲ درصد
  • تا مبلغ ۴.۵ میلیارد نسبت به مازاد سه میلیارد تومان؛ ۳ درصد
  • نسبت به مازاد ۴.۵ میلیارد تومان؛ ۴ درصد

از آنجایی که حداقل قیمت دریافت مالیات این طرح ۱ میلیارد تومان است، در بازار ایران هیچ خودروی تولید یا مونتاژ داخلی مشمول این طرح مالیات نمی‌شود و در واقع این طرح به نوعی فقط به خودروهای وارداتی اختصاص دارد که البته قیمت روز و سال ساخت یا ورود آنها در میزان مالیات تاثیرگذار است. بر اساس محاسبه‌های انجام شده برای مثال مالیات خودرو هیوندای آزرا به ارزش حدود ۲.۵ میلیارد تومان نسبت به مازاد ۱.۵ میلیاردی حدود ۲۰ میلیون تومان خواهد بود.

عواقب پرداخت نکردن مالیات خودروهای لوکس

در واقع بر اساس این قانون هر فردی مکلف به پرداخت این مالیات است که مجموع ارزش یک یا چند خودرو او بیش از ۱ میلیارد تومان باشد؛ یعنی اگر یک فرد دو خودرو به قیمت ۵۰۰ و ۷۰۰ میلیون تومان داشته باشد، می‌بایست مالیات بپردازد. علاوه بر این، ثبت نقل و انتقال خودروهایی که بر اساس این بند برای آنها مالیات در نظر گرفته شده است پیش از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است که متخلفان از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارد؛ یعنی اگر مالکان خودروهای لوکس مالیات خودرو را پرداخت نکنند، امکان انجام نقل و انتقال یا اجاره خودروی خود را نخواهند داشت.