برگ سبز خودرو

رئیس دیوان عدالت اداری: قطعا برگ سبز خودرو حکم سند را دارد

رئیس دیوان عدالت اداری با اعلام اینکه قطعا برگ سبز خودرو حکم سند را دارد گفت ضروری بودن مراجعه به دفاتر ثبت اسناد پس از صدور برگ سبز نیز در قانون دارای ابهام است.

محمد مصدق، رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به اینکه قطعا برگ سبز خودرو حکم سند خودرو را دارد گفت ضروری بودن مراجعه به دفاتر ثبت اسناد پس از صدور برگ سبز از سوی نیروی انتظامی هم در قانون مبهم است و در همین راستا معاونت حقوقی این موضوع را مورد بررسی قرار داده و پس از انجام تحقیقات نتیجه مشخص و اعلام خواهد شد.

برگ سبز خودرو در حکم سند است

رئیس دیوان عدالت اداری در ادامه گفته‌های خود در خصوص ارتباط مالکیت خودرو و اثبات مالکیت با برگه سبز خودرو عنوان کرد:

برخی اوقات انعکاس محتویات یک پرونده تحت عنوان رای هیئت عمومی غیر از آن چیزی است که در آن پرونده آمده که این‌جا چند بحث مطرح است. آن چیزی که توسط نیروی انتظامی صادر می‌شود (برگ سبز) قطعا در حکم سند است، اما آیا بعد از صدور این برگه باید الزاما به دفاتر اسناد رسمی هم مراجعه کرد یا نه؛ باید بگویم رای دیوان عدالت اداری اصلا در خصوص الزامی بودن یا نبودن مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نیست بلکه رای در ارتباط با وکالت دادن هنگام فروش است و واقعیت این است که الزامی بودن مراجعه به دفاتر ثبت اسناد بعد از صدور برگه سبز توسط نیروی انتظامی نیز در قانون مبهم است و معاونت حقوقی در حال رسیدگی به این موضوع است و بعد از انجام تحقیقات نتیجه مشخص می‌شود.

پاسخ بدهید

وارد کردن نام و ایمیل اجباری است | در سایت ثبت نام کنید یا وارد شوید و بدون وارد کردن مشخصات نظر خود را ثبت کنید *

*