دانشمندان موسسه تحقيقاتي SETI عقيده دارند که در اين قرن حيات بيگانه را کشف ميکنيم !

«قصد داریم در این قرن، حیاتِ بیگانه را کشف کنیم». این جمله متعلق به ست شوستاک ،ستاره شناسِ ارشد موسسۀ تحقیقاتیِ جستجوی هوش فرا زمینی (SETI) می باشد که در سخنرانی کنوانسیون نوآوری کمیسیون اروپایی عنوان کرد.

همانند بسیاری از دانشمندانِ دیگر در جامعۀ علمی، برای دکتر شوستاک نیز این پرسش مطرح نیست که آیا حیاتِ بیگانگان را کشف می کنیم یا خیر، بلکه پرسش این است که چه زمانی این کار را انجام می دهیم. به گفته ی دکتر شوستاک، تحقیق در این زمینه در حال دستیابی به نتایجی است که به یکی از سه روشِ زیر منجر می شود: اول اینکه می توانیم حیات را در نزدیکی مان بر روی مریخ یا قمر مشتری، اروپا کشف کنیم که در غالبِ میکروب ها یا دیگر موجوداتِ میکروسکوپیِ کوچک می باشد. دوم اینکه می توانیم گازهایی را در اتمسفرِ جهان های بسیار دور کشف کنیم که بوسیله ی فرآیندهای حیاتی همانند فتوسنتز تولید می شوند. در آخر، می توانیم سیگنال های حیاتِ بیگانگان را از طریق ایستگاه هایی همانند SETI دریافت کنیم.

به گفته ی شوستاک، این امر در قرن حاضر رخ خواهد داد، اما به احتمال زیاد نباید تا سال ۲۰۹۹ صبر کنیم. ۲۵ سالِ آتی زمانِ کافی است تا بتوانیم همسایگی مان را برای کشفِ حیاتِ میکروبی جستجو کنیم. با استفاده از تلسکوپِ کپلر و دیگر تلسکوپ های قدرتمندی که در حالِ توسعه هستند، بیش از پیش به کشفِ شواهدی از حیات در سیاراتی که بیش از همه قابل سکونت هستند نزدیک شده ایم. در حالیکه تحقیقِ SETI به خودی خود تا سالِ ۲۰۲۹ طول نخواهد کشید، سوشتاک معتقد است تا بتوانیم سریع تر به نتایج معتبری از حیات بیگانه برسیم. امیدواریم گفته ی او درست باشد و این اتفاق هرچه زودتر رخ دهد.

اخیرأ نیز آرایه تلسکوپ های رادیوییِ ای مرلین (e-MERLIN) در مرکزِ اکتشافاتِ بانک جوردل انگلیس برای استفاده در پروژه های SETI تأیید شد. این آرایه ها شامل تلسکوپ لاول است که از سیگنال های رادیویی برای جستجوی پیام های فرازمینی استفاده می کنند و از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۳ بخشی از پروژۀ فونیکس (Phoenix) در موسسه ی SETI میباشد. قبلأ فناوریِ بررسیِ داده های بدست آمده از فضا بسیار گران قیمت و طاقت فرسا بود، همچنین تمایز بین سیگنال های درستِ فرازمینی و استدلالِ بر روی آنها بسیار سخت بود.

اما تلسکوپ های مدرنی همانندِ آرایه تلسکوپی ای مرلین قادرند تا داده های بهتری را دریافت کنند. همچنین، محققان با استفاده از آرایه ای مرلین و تلسکوپ لاول می توانند تعیین کنند که کدام سیگنال منحصربفرد است. بنابراین، وقتی یک پیامِ فرازمینی را دریافت می کنیم چه اتفاقی می افتد؟ با توجه به وجودِ متونِ باستانی بر روی زمین که هنوز کشف رمز نشده اند، چگونه می توانیم پیام های دریافت شده از فضا را ترجمه کنیم؟ این امر چالشی است که دانشمندان امیدوارند، بتواند آن را حل کنند.

منبع : dvice

 

SETI scientist says we’ll find alien life within the century

“We are going to find life in space in this century.” Those are the words of Senior Search for Extra-Terrestrial Intelligence Institute (SETI) Astronomer Seth Shostak, speaking at last week’s European Commission Innovation Convention. Like many others in the scientific community, for Dr. Shostak the question is not if we will discover alien life, but when.
The search, says Dr. Shostak, is drawing to a close, and it will end in one of three ways. First, we could find life nearby, on Mars or Europa, existing as microbes or other tiny microscopic structures. Second, we could find gasses in the atmospheres of far-off worlds that are produced by life’s processes, like photosynthesis. Lastly, we could pick up the signals of alien life through stations like SETI itself.
It’ll happen within the century, says Shostak, but more than likely we won’t have to wait until 2099. The next 25 years or so will give us enough time to probe our neighborhood for microbial life. With Kepler back in action and more powerful telescopes in development, we’re also closer than ever to finding evidence of life upon those planets we’ve deemed most habitable. While SETI’s search itself could go on much longer than the year 2029, it doesn’t seem like Dr. Shostak thinks it will have to. However we do discover life beyond our atmosphere, we hope he’s correct and it happens soon.

 

پاسخ بدهید

وارد کردن نام و ایمیل اجباری است | در سایت ثبت نام کنید یا وارد شوید و بدون وارد کردن مشخصات نظر خود را ثبت کنید *

*