تماشا کنید : در زمان برخورد دو سیاهچاله چه روی می دهد؟

به عقیده داشنمندان در مرکز برخی از کهکشان های برخوردی و سامانه های چندستاره ای ، سیاه چاله ها با هم برخورد می کنند.اما فکر می کنید که در زمان برخورد دو سیاهچاله چه روی می دهد؟

ویدیویی که در ادامه مطلب تماشا خواهید کرد ، یک پویانمایی رایانه ای از واپسین گام های چنین ادغامی را نمایش می دهد. در این ویدیو می بینیم که چگونه میدان پُرستاره ی پشت سیاهچاله ها دستخوش اثرهای همگرایی گرانشی‌ می شود.در ادامه با گجت نیوز همراه باشید.

بخش های سیاه درون ویدیو نشانگر افق های رویداد دو سیاهچاله اند و حلقه ای تغییرکننده از ستارگان پس زمینه که به گرد آن ها دیده می شود هم آمیزه ای از حلقه های انیشتین هر دو سیاهچاله است.

همه ی ستارگان پس زمینه نه تنها تصویری در بیرون از حلقه ی انیشتین دارند، بلکه درون حلقه ی انیشتین هم همتایی از آن ها دیده می شود.در پایان دو سیاهچاله با هم یکی می شوند. در واپسین گام های چنین ادغامی شاید فورانی شدید و پیش بینی پذیر از امواج گرانشی رخ دهد، امواجی متفاوت با نور که تاکنون به طور مستقیم دیده نشده اند و دانشمندان به شدت در پی آشکارسازیشان هستند.

منبع : nasa

پاسخ بدهید

وارد کردن نام و ایمیل اجباری است | در سایت ثبت نام کنید یا وارد شوید و بدون وارد کردن مشخصات نظر خود را ثبت کنید *

*

یک دیدگاه