مار خورشید

این ویدیو خنده‌دار، از وجود یک مار غول پیکر در خورشید خبر می‌دهد

مدارگرد خورشیدی آژانس فضایی اروپا توانسته در جدیدترین مشاهدات خود متوجه وجود یک مار غول پیکر در خورشید شود. این مار بزرگ چیست و به چه پدیده‌ای مربوط می‌شود؟

ویدیو جدیدی که از سطح خورشید منتشر شده است، وجودی چیزی شبیه به یک مار غول پیکر را در این ستاره نشام می‌دهد. البته چیزی که توسط مدارگرد خورشیدی آژانس فضایی اروپا ثبت شده یک موجود فضایی عجیب نیست، بلکه شاهد یک پدیده جدید هستیم که به خاطر فعالیت‌های شدید خورشید رخ داده است.

خزیدن یک مار بزرگ زیر سطح خورشید

مار خورشید

در ۱۴ شهریور ماه بود که مدارگرد خورشیدی در هنگام نزدیک شدن به خورشید، متوجه خزیدن چیزی در زیر سطح آن شد. دانشمندان می‌گویند که مار مورد اشاره در واقع جریان سردتری از پلاسما در میان پلاسماهای بسیار داغ خورشیدی است و البته تحت تاثیر میدان مغناطیسی این ستاره قرار دارد.

David Long، استاد کالج دانشگاهی لندن در توضیح این پدیده گفت که پلاسما از یک جهت به جهت دیگر می‌رود؛ اما میدان مغناطیسی بسیار در هم تنیده و پیچیده است. بنابراین ما چون به یک ساختار پیچیده نگاه می‌کنیم، این تغییر در مسیر را می‌بینیم. البته دانشمندان در حال حاضر نیز در تلاش برای درک هرچه بیشتر میدان‌های مغناطیسی خورشید و نحوه رفتار آنها هستند، اما این کار به هیچ وجه آسان نیست.

جو خورشید از پلاسمای ساخته شده توسط ذرات باردار تشکیل شده است. در واقع اگر دانشمندان بتوانند ساختار پلاسما را دنبال کنند، قادر خواهند بود نسبت به میدان‌های مغناطیسی خورشید نیز اطلاعات نسبتا خوبی به دست بیاورند.

اینکه ما شاهد یک مار غول پیکر در سطح خورشید هستیم، جالب است؛ اما جالب‌تر از همه این است که مار اشاره شده از چه چیزی فرار می‌کرد. اندکی پس از این اتفاق، دقیقا از همان نقطه شروع حرکت یک تاج ستاره‌ای بزرگ فوران کرد و مقدار زیادی پلاسما را به فضا فرستاد. این فوران‌ها معمولا به لکه‌های خورشیدی (بخش‌هایی از خورشید که در آنجا میدان مغناطیسی بسیار متمرکز است) مربوط هستند.

دانشمندان گمان می‌کنند که این فوران یکی از قدرتمندترین تاج‌های ستاره‌ای مشاهده شده توسط مدارگرد خوردشیدی از سال ۲۰۲۰ بوده است. البته مدارگرد در آن زمان تنها نبود و کاوشگر خورشیدی پارکر ناسا نیز دقیقا در مسیر فوران خورشیدی قرار داشت. هرچند که به آن هیچ آسیب خاصی نرسید؛ زیرا ناسا آن را دقیقا برای بررسی پلاسماهای پرتاب‌ شده از خورشید فرستاده است.

فعالیت لکه‌های خورشیدی رو به افزایش است و به زودی شاهد اوج چرخه ۱۱ ساله فعالیت‌های خورشیدی خواهیم بود. با توجه به اینکه مدارگرد آژانس فضایی اروپا بهار ۱۴۰۳ به نزدیکترین فاصله به خورشید می‌رسد، انتظار داریم که پدیده‌های عجیب دیگری همچون مار غول پیکر را شاهد باشیم.