آرشیو نویسنده: امیرعباس کریمی

هزینه نجومی ثبت سند خودرو ؛ درآمد حاصل از نقل و انتقال ماشین به چه کسی می‌رسد؟

ثبت سند خودرو

هزینه ثبت سند خودرو به خصوص برای خودروهای وارداتی سرسام‌آور است. اما درآمد حاصل از نقل و انتقال ماشین نهایتا به چه ارگانی می‌رسد؟

متن کامل »