آزمایش فضایی

با ۷ مورد از عجیب‌ترین آزمایش های فضایی بشر آشنا شوید

با 7 مورد از عجیب‌ترین آزمایش های فضایی بشریت آشنا شوید

با توجه به تاثیرات جاذبه صفر روی پدیده‌های مختلف، تاکنون آزمایش های فضایی عجیب و غریبی برای بررسی این تاثیر انجام‌ شده‌اند که در ادامه ۷ مورد از آن‌ها را بررسی می‌کنیم.

متن کامل »