استیو جابز در برزیل

استیو جابز هنوز زنده است ؟!

یکی از کاربران شبکه اجتماعی ردیت تصویری منتشر کرده که مثل توپ در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی صدا کرده است.در این تصویر که به گفته وی در برزیل گرفته شده است شخصی بسیار شبیه به استیو جابز دیده می شود که بر روی یک ویلچر نشسته است !

متن کامل »