اسرار کیهان

تلسکوپ جیمز وب بر روی اهداف خود متمرکز شد؛ برای کشف اسرار کیهان آماده باشید

تلسکوپ جیمز وب

چند ماه پس از پرتاب به فضا، تلسکوپ جیمز وب توانسته مرحله هم‌ترازی را با موفقیت به پایان برساند و تصاویر واضحی را ثبت کند. James Webb می‌تواند از اسرار زیادی پرده بردارد.

متن کامل »