آرشیو نویسنده: فاطمه ظهوریان

تصویر تماشایی تلسکوپ فضایی جیمز وب از کهکشان چرخ گاری، اسرار جدیدی را برملا می‌کند

کهکشان چرخ گاری

تلسکوپ فضایی جیمز وب تصویر بسیار زیبایی از کهکشان چرخ گاری ثبت کرده است. این کهکشان جزئیات جدیدی را درباره اسرار کیهان فاش می‌کند.

متن کامل »