اولین پیوند سر

5 مانعی که سر راه پیوند سر انسان قرار دارد

پیوند سر

دکتر رابرت وایت در سال 1970 در آمریکا سر یک میمون را به بدن میمون دیگری پیوند زد. گرچه حیوان می‌توانست ببیند، بشنود، بچشد و بو کند ولی قادر به حرکت‌دادن اندام‌هایش نبود، چون جراح نتوانسته بود نخاع خارج شده از سر را به نخاع ستون فقرات پیوند بزند. با این ...

متن کامل »