اینستاگرام

آپدیت جدید اینستاگرام شما را از شر افراد مزاحم و اسپمرها راحت می‌کند

آپدیت جدید اینستاگرام

آپدیت جدید اینستاگرام حذف اسپمرها و افراد مزاحم را آسان‌تر می‌کند. متا قصد دارد مجموعه‌ای از قابلیت‌های جدید را برای مقابله با محتواهای اسپم در اختیار کاربران قرار دهد.

متن کامل »