بارداری

با کوچکترین مادر جهان و عوارض وحشتناک بارداری در سنین پایین آشنا شوید

عوارض بارداری در سنین پایین

با لغو حق سقط جنین در آمریکا، بحث‌های زیادی پیرامون این مسئله شکل گرفته است. در ادامه به عوارض بارداری در سنین پایین می‌پردازیم و با کوچکترین مادر جهان آشنا می‌شویم.

متن کامل »