بدافزار Regin

کشف بدافزاری بسیار پیچیده با نام Regin

محققان سیمانتک (بزرگترین شرکت تولیدکننده نرم افزارهای امنیتی برای کامپیوترهای شخصی) بدافزاری به نام Regin را کشف کرده اند که از سال ۲۰۰۸ تجارت ها و دولت ها را زیر نظر داشته و بر امور آن ها جاسوسی میکرده است. این نرم افزار مخرب پیشرفته از ۶ سال پیش به ...

متن کامل »