براق

کشف یک شیئ براق کوچک روی صخره های مریخ توسط کاوشگر کنجکاوی

اگر به خاط داشته باشید چندی پیش کاوشگر مریخ ناسا (کنجکاوی) یک شیئ براق را بر روی مریخ پیدا کرد که بعدا تحقیقات بیشتر نشان داد یکی از قطعات پلاستیکی خود Curiosity بوده است. اما مثل اینکه این بار داستان فرق می کند.

متن کامل »