بزرگترین تصویر آسمان

تماشا کنید : بزرگترین تصویر رنگی ثبت شده از آسمان شب ، ترکیبی از ۳۷ هزار عکس

نیک رایزینگر سازنده برنامه iOS راهنمای آسمان (SkyGuide) بیش از ۹۶ هزار و پانصد و شصت کیلومتر را با هواپیما و ماشین برای عکاسی و جمع‌آوری بیش از ۳۷ هزار عکس، سفر کرده تا نهایتا با ترکیب آنها این یک عکس که در پائین می‌بینید را خلق کند. این تصویر ...

متن کامل »