بشقاب پرنده

9 چیزی که سال گذشته در مورد موجودات فضایی فهمیدیم

موجودات فضایی

سال ۲۰۲۱ سال جالبی برای علاقه‌مندان به فضا و موجودات فضایی بود؛ زیرا در آن به ۹ حقیقت جالب درباره سیاه چاله ها، موجودات فضایی، بشقاب پرنده‌ ها و تمدن های بیگانه پی بردند.

متن کامل »

منفجر کردن ماه با بمب هسته ای و ایجاد تونل در قمر زمین؛ آمریکایی‌ها دیوانه شده‌اند؟

منفجر کردن ماه

اسناد منتشر شده از پنتاگون نشان می‌دهد که آمریکایی‌ها به دنبال منفجر کردن ماه با بمب هسته ای و ایجاد تونل در آن بوده‌اند؛ اما این تنها ایده عجیب آنها نبوده است.

متن کامل »