خودرو کم مصرف

ساخت خودرويي که در هر 3300 کيلومتر تنها يک ليتر سوخت مصرف مي کند !

امروزه ميزان مصرف سوخت يک خودرو يکي از مهمترين فاکتور هاي خريداران براي انتخاب يک خودرو به حساب مي آيد و کمپاني هاي خودروسازي بيشترين تلاش خود را براي کاهش ميزان مصرف سوخت خودرو مي کنند.حال خودرویی وجود دارد که توسط دانشجویان کالج La Joliverie در نانت فرانسه طراحی و ...

متن کامل »