دید

عینک دید مجازی به کمک خلبان‌ها آمد

    محققان ناسا عینک دید مجازی ویژه خلبانان طراحی کرده اند که مجهز به یک صفحه نمایش کوچک است و در هوای مه آلود دید مناسبی از باند فرودگاه در اختیار خلبان قرار می دهد. مرگبارترین فاجعه ها در سیستم حمل و نقل هوایی در شرایط دید ضعیف و ...

متن کامل »