ردپا

ردپای کنجکاوی در مریخ

 تصاویر جدید کاوشگر کنجکاوی از مریخ نشان‌دهنده ردی است که گویا یک انسان بر روی خاک سیاره قرمز قدم گذاشته، اما در حقیقت این گام کوچک تنها یک نشانه ساییدگی است که توسط چرخ کاوشگر بر روی سطح مریخ به جا مانده است.این تصویر خام که در نگاه اول یادآور ...

متن کامل »