رطوبت

روشی غیر معمول برای خشک کردن گوشی هایی که آب در آنها نفوذ پیدا کرده است

گوشی

احتمالا تاکنون تجربه به آب افتادن یکی از وسایل الکترونیکی خود را داشته‌اید. اگر این وسیله اکترونیکی گوشی هوشمند شما باشد اوضاع بسیار متفاوت خواهد بود و اغلب با گفتن کلمات نا به جایی همراه است! آب و به‌طورکلی مایعات یکی از علل خرابی و ازکارافتادگی وسایل الکترونیکی است چراکه ...

متن کامل »