روز طبیعت

گوگل روز جهانی زمین پاک را با پنج Doodle جذاب گرامی داشت

روز جهانی زمین پاک

جستجوگر گوگل به مناسبت گرامی داشت روز جهانی زمین پاک از تصاویری استفاده کرده است که همگی در کنار نشان دادن گونه‌های مختلف زیست محیطی، لوگوی این کمپانی را نیز به تصویر می‌کشند.

متن کامل »