رکورد شکنی سرعت

تماشا کنید: شورلت کوروت رکورد سریع‌ترین اتومبیل الکتریکی را در هم شکست !

خودروسازان متعددی برای ساخت خودرو های الکتریکی بسیار سریع، در تقابل هستند. اما آیا می‌دانید کدام یک از آنها رکورد دار سرعت است؟ موضوعی که به آن خواهیم پرداخت؛ در ادامه با گجت نیوز همراه شوید.

متن کامل »