سایپا

دعوتنامه ساینا معمولی برای مشتریان ساینا آپشنال صادر شد

دعوتنامه ساینا

اخیرا سایپا دعوتنامه ساینا را برای مشتریان خود ارسال کرد، اما در کمال شگفتی مشتریان ساینا آپشنال دعوتنامه ساینا معمولی را دریافت کردند. در ادامه این موضوع را بررسی می‌کنیم.

متن کامل »