شبکه ملی اطلاعات

60 هزار روستایی به اینترنت پرسرعت ایرانسل دسترسی پیدا کردند

اینترنت پرسرعت ایرانسل

با دستور وزیر ارتباطات در مراسم اتصال بیش از 600 روستای کشور به شبکه ملی اطلاعات، دسترسی حدود 60 هزار روستایی به اینترنت پرسرعت ایرانسل امکان‌پذیر شد.

متن کامل »