شبکه ملی اطلاعات

وزارت ارتباطات تمام امکانات خود را برای راه اندازی شبکه ملی اطلاعات بسیج کرده است

راه اندازی شبکه ملی اطلاعات

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتشار پیامی در یکی از پیام رسان‌های داخلی نوشت وزارت ارتباطات تمام امکانات خود را برای راه اندازی شبکه ملی اطلاعات بسیج کرده است.

متن کامل »