شخنان معاون رئیس جمهور

معاونت علمی،فن آوری رئیس جمهور:ضرورت حمایت از رسانه های مجازی

    معاون علمي و فناوري رئيس جمهور تاكيد كرد:ضرورت هدفمند شدن حمايت‌هاي معاونت علمي رياست جمهوري از مطبوعات و رسانه‌هاي مجازي معاون علمي و فناوري رئيس جمهور و رئيس بنياد ملي نخبگان، روابط عمومي را آيينه‌اي از تلاش‌هاي هر دستگاه و سازمان‌هاي اجرائي كشور دانست.

متن کامل »