شرایط واردات خودرو

حمله شدید نماینده مجلس به آیین نامه واردات خودرو، تمام سود به جیب خودروسازان می‌رود

حمله نماینده مجلس به آیین نامه واردات خودرو

جلال رشیدی کوچی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون داخلی کشور عقیده دارد که طبق آیین نامه جدید واردات خودرو، تمام سود به جیب خودروسازان رفته و منفعتی شامل حال مردم نخواهد شد.

متن کامل »