صحرا رانگلر CJ30

جیپ رانگلر با تیونینگ افضل کان به نمایش درآمد

جیپ رانگلر

افضل کان از تیونرهای مطرح بریتانیایی است که به هر وسیله‌ی نقلیه‌ای دست می‌زند جادو می‌کند! این شرکت این‌ بار به سراغ جیپ رانگلر رفته که بازهم اتفاق فوق‌العاده‌ای رقم خورده است. برای آشنایی با این خودرو با گجت نیوز همراه شوید.

متن کامل »