طوفان خورشیدی

چیزی به نام آخرالزمان اینترنت حقیقت ندارد

آخرالزمان اینترنت

کاربران در بسیاری از شبکه‌های اجتماعی در حال صحبت راجع به آخرالزمان اینترنتی هستند، اما اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهند این اتفاق، هیچ‌وقت رخ نخواهد و این آخرالزمان فقط یک شایعه است! با بررسی علمی ماجرای آخرالزمان اینترنتی و ارتباطش با طوفان‌های خورشیدی همراه ما باشید.

متن کامل »

طوفان های خورشیدی و سونامی ؛ آیا باید نگران باشیم؟

طوفان های خورشیدی و سونامی

در برخی از دوره‌های خورشیدی فعالیت این ستاره افزایش می‌یابد که گاهی آن را به صورت طوفان هایی بروز می‌دهد. حال محققان به دنبال آن هستند که بدانند آیا بین طوفان های خورشیدی و سونامی رابطه‌ٰای وجود دارد؟

متن کامل »