فضانورد Reid Wiseman

فضانورد ناسا، از فضا و به صورت زنده،به سوالات شما پاسخ می دهد!

فضانورد ناسا، Reid Wiseman،  از ۲۸ ام ماه می، در پایگاه فضایی بین المللی، کار و زندگی می کند. Wiseman، به انجام تحقیقات مشغول است و با ارسال تصاویر، ما را در زمین سرگرم می کند. حالا فرصت دارید تا در حالیکه او، در ۲۴۰ مایلی دور زمین ، در فضا می ...

متن کامل »