فقر

هشدار دانشمندان: فقر و بی‌پولی، مغز را به سرعت پیر می‌کند

فقر سرعت پیر شدن مغز

حتما شما نیز با این حرف‌های شعاری آشنا هستید که مهم دل خوش است و پول اهمیتی ندارد. اما یافته‌های جدید نشان می‌دهد که فقر به سرعت سبب پیر شدن مغز و کاهش توانایی‌های آن می‌شود.

متن کامل »

دارایی 8 مرد ثروتمند دنیا برابر با درآمد نصف مردم جهان است

8 مرد ثروتمند دنیا

موسسه‌ی آکسفام (Oxfam) آماری را منتشر کرد که نشان‌دهنده‌ی شکاف درآمدی و نابرابری مالی در سطح جهان است. این موضوع در سال‌های اخیر به شکل معناداری افزایش پیدا کرده و در حال حاضر، دارایی 8 مرد ثروتمند دنیا به اندازه‌ی درآمد نصف مردم جهان است. از جمله‌ی این 8 نفر ...

متن کامل »