لاکهید مارتین

مک لارن و لاکهید مارتین ، فناوری جت های جنگنده را به خودروها می‌آوردند

همکاری مک لارن و لاکهید مارتین

مک لارن و لاکهید مارتین فناوری جت‌های جنگنده را در سوپرکارها پیاده‌سازی می‌کنند. این پروژه مشترک می‌تواند خروجی پیشگامانه‌ای را به‌دنبال آورد.

متن کامل »