لباس فضایی SpaceX

طراح افسانه‌ای هالیوود قرار است لباس فضانوردی SpaceX را طراحی کند!

طراح افسانه‌ای هالیوود قرار است لباس فضانوردی SpaceX را طراحی کند!

ایلان ماسک مدیر ارشد کمپانی SpaceX در گذشته هم نشان داده است که دیدگاه متفاوتی نسبت به اکثر چالش‌های دنیای تکنولوژی دارد و گویا این دیدگاه متفاوت را در بحث تولید لباس فضانوردی SpaceX هم حفظ کرده است! شاید زیبایی پوشش فضانوردان کم‌اهمیت‌ترین نکته‌ی این لباس پیچیده باشد.

متن کامل »