مانیتور هوای شخصی اسپریمو

با مانیتور هوای شخصی اسپریمو ، آیفون شما وضعیت هوا را بررسی خواهد کرد

مانیتور هوای شخصی اسپریمو

این به قدر کافی آسان است بتوانیم محتویات مواد غذایی که می‌خریم را بررسی کنیم، اما به راستی چگونه باید هوایی که تنفس می‌کنیم را بسنجیم؟ بدین منظور، دستگاه های نمایشگر کیفیت هوا تولید شده‌اند، اگر چه طوری طراحی شده‌اند که باید آن‌ها را به صورت ثابت و در یک ...

متن کامل »